Praktijk v. Fysiotherapie
Ruben van der Meer
Belangrijk voor het maken van een eerste afspraak

Mocht u een afspraak willen maken dan kunt u ons het beste een e-mail, sms, WhatsApp of Viber sturen waarin u aangeeft wat uw voorkeursdagen en -tijden zijn, of u een voorkeur heeft wie u behandelt en zo ja wie, heel kort aangeeft wat uw klacht is en sinds wanneer u deze heeft.

Uiteraard kunt u ons ook proberen te bellen. Echter, het kan zijn dat wij bezig zijn met behandelen en daardoor de telefoon niet op kunnen nemen. U kunt dan onze voicemail inspreken en uw bericht achterlaten zoals eerder hierboven vermeld. Wij streven ernaar u dezelfde dag nog terug te berichten.

Mocht u rolstoelafhankelijk zijn danwel met krukken lopen houdt u dan rekening met een opstap bij de entree. Mocht u niet in staat zijn bij ons op de praktijk te komen, dan kunnen wij ook bij u thuis komen.
Algemeen NieuwsAudit 1 okt. 2014 behaald

Wij hebben 1 okt. 2014 jl. de audit (controle door verzekeraars) behaald met de maximaal mogelijk te behalen score van een 10.


Voor meer info zie https://www.healthcareauditing.nl/.Collega Bjorn van Reijn

Per 1 januari 2019 is Bjorn bij ons fulltime gaan werken. Hij heeft de opleidingen manuele therapie volgens methode Mulligan en daarnaast Dry Needling gedaan. Ook hij heeft erg veel ervaringen met revalidatietrainingen middels fitness-apparatuur.Fysiotherapie in 2020

Informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen over fysiotherapie, verzekeren en vergoedingen.


https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapieAvondpraktijk

Inmiddels hebben wij ook de mogelijkheid om u 's avonds te behandelen. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.Blessurespreekuur

Bij Health Club Pro Life en bij Loopgroep Oegstgeest hebben wij regelmatig een blessurespreekuur. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.    Geen verwijzing van de huisarts meer nodig

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van de huisarts meer nodig en zijn wij als fysiotherapeut dus vrij toegankelijk. Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie zoals bv. een post-operatieve, dan heeft u wel een verwijzing van de specialist nodig om deze behandelingen vergoed te krijgen.Fysiotherapie wordt ook in 2020 in vrijwel alle gevallen vergoed

Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er vrij veel onduidelijkheid is over of fysiotherapie wel of niet wordt vergoed in 2013, maar ook in 2014. De vergoeding binnen de aanvullende paketten zal ten opzichte van voorgaande jaren in de meeste gevallen nagenoeg hetzelfde blijven, waardoor vrijwel niemand erop achteruit gaat. Dus vrijwel iedereen met een aanvullend pakket krijgt fysiotherapie vergoedt. Hoeveel, hangt af van uw pakket.


Alléén bij Menzis hebben ze bij de aanvullende verzekering die een onbeperkt aantal behandelingen vergoedt, vanaf 2014 een maximum ingesteld van 40 behandelingen. De kans dat u meer als 40 behandelingen nodig heeft is zeer gering, dus geen reden tot financiële zorgen. Alle andere zorgverzekeraars hebben vrijwel dezelfde aanvullende pakketten als voorgaande jaren.Eigen Risico in 2020

Het verplichte eigen risico is €385,-. Daarnaat is er nog steeds de mogelijkheid om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen van maximaal €500,- per jaar. Uw eigen risico kan dan dus maximaal €885,- per jaar bedragen. Het eigen risico is alleen gekoppeld aan de basis- danwel hoofdverzekering. Deze basisverzekering wordt alleen gebruikt bij kinderen tot 18 jaar en bij chronische indicaties (zie het punt hieronder). Dus als u bijvoorbeeld last heeft van de rug, nek, een ander gewricht, etc. (deze klachten vallen onder de acute indicaties) en u heeft een aanvullende verzekering dan wordt fysiotherapie vrijwel altijd vergoed. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering dat u heeft. Wij kunnen dat voor u nakijken, u kunt dit ook zelf bij de verzekering navragen of in uw polis nagaan.Hoe werkt het met een chronische indicatie

Als u geopereerd bent, dan hebben wij het over een chronische indicatie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aandoeningen die onder de chronische indicaties vallen, zie voor een volledig overzicht: Overzicht Chronische Indicaties


Bij de vergoeding wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste 20 behandelingen en behandelingen die hierna volgen (oftewel vanaf de 21e).


De eerste 20 behandelingen declareren wij uit de aanvullende verzekering (AV).

Mocht u WEL aanvullend verzekerd zijn en dat betreffende jaar nog 20 of meer behandelingen vergoed krijgen, dan krijgt u de eerste 20 behandelingen volledig vergoed door de verzekeraar. Mocht u NIET aanvullend verzekerd zijn, dan krijgt u de eerste 20 behandelingen niet vergoed. Bij een chronische indicatie zijn wij verplicht onze declaraties in eerste instantie bij de verzekeraar in te dienen (zo kan de verzekeraar zien wanneer u 20 behandelingen heeft gehad en de 21e behandeling van start gaat). Vervolgens krijgen wij, in het geval u niet beschikt over een AV, van de verzekeraar een melding dat u het niet vergoed krijgt. U zult dan een nota van ons ontvangen. Mocht u slechts 10 behandelingen vergoed krijgen, dan zult u dus voor de resterende 10 behandelingen een nota van ons ontvangen.


Vanaf de 21e behandeling declareren wij uit de basis verzekering (BV) gedurende 3, 6 of 12 maanden (afhankelijk van de soort indicatie. Zie het eerder genoemde overzicht). Als u uw eigen risico al heeft verbruikt het jaar waarop de 21e behandeling start, dan krijgt u dat jaar alle behandelingen fysiotherapie volledig vergoed. Als u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt het jaar waarop de 21e behandeling start, dan krijgt u van de verzekering een nota omtrent zorgkosten fysiotherapie. Zodra uw eigen risico is verbruikt krijgt u dat jaar alle behandelingen fysiotherapie weer vergoed.


Houdt u er dus rekening mee dat zodra wij uit de BV gaan declareren, uw eigen risico een rol gaat spelen. Elk jaar gaan de tellers weer op 0 wat betreft de behandelingen die u vergoedt krijgt vanuit de AV en het eigen risico!


  •       Tel.: +31 (071) 301 93 26
  •       Privé: +31 (06) 48 27 56 88


Benodigdheden 1e afspraak

Mocht u voor de eerste keer bij ons onder behandeling komen of met een nieuwe klacht, dan kunt u onderstaande formulieren downloaden, uitprinten, invullen en meenemen. Hierdoor houden wij meer tijd over tijdens onze intake met u.Indien u een verwijzing heeft:
Indien u geen verwijzing heeft:


  • Vragenlijst Directe Toegankelijkheid (DTF)
  • Patient Specifieke Klachten & VAS-scale (PSK & VAS)


Daarnaast zijn er nog een aantal benodigdheden:

- rijbewijs, paspoort of ID-kaart

- evt. handdoek

- evt. verzekeringspasje

Achtergrond praktijk

In okt. 2002 ben ik begonnen met de praktijk in het sportcentrum Health Club Pro Life in Warmond. Wij huren in het sportcentrum meerdere ruimtes en kunnen hierdoor gebruik maken van vrijwel al hun faciliteiten. Onze kracht ligt in het oplossen van diverse lichamelijke klachten middels manueel therapeutische handelingen. Daarnaast kunnen wij middels het gebruik van de faciliteiten onze patiënten begeleiden in het verbeteren van hun kracht, conditie, lichaamshouding en indien geopereerd kunnen wij diverse revalidaties aanbieden.