Praktijk v. Fysiotherapie
Ruben van der MeerHieronder treft u de brief die ik 25 maart jl. aan al mijn patiënten heb gemaild n.a.v. de gedeeltelijk onjuiste berichtgeving van de maatregelen van 23 maart jl.Datum:        25 maart 2020        Rectificatie overheidsmaatregel 23 maart 2020 jl.

Fysiotherapie is nog steeds mogelijk zonder verwijzing / verklaring van de (huis)arts!
Afgelopen maandag 23 maart heeft het Ministerie van VWS nieuwe maatregelen geïntroduceerd. Fysiotherapie zou vanaf dat moment alleen nog toegankelijk zijn met een verwijzing of verklaring van de (huis)arts. Omdat fysiotherapie al jaren vrij toegankelijk is en dus vrijwel alle patiënten zonder verwijzing van de huisarts bij fysiotherapiepraktijken binnenkomen hebben vrijwel alle praktijken in Nederland op eigen initiatief hun deuren per direct gesloten, ondanks dat het Ministerie ruimte liet voor noodzakelijk fysiotherapie met gebruik van de juiste beschermingsmiddelen en bij voorkeur zoveel mogelijk via beeldbellen. Wij als praktijk hebben onze fysiotherapeutische zorg gecontinueerd en hebben contact gezocht met huisartsenpraktijk Warmond, onze beroepsgroep (KNGF) en de grootste zorgverzekeraar in onze regio (Zorg & Zekerheid), zodat wij met hen onze te leveren zorg nog beter konden afstemmen (uiteraard binnen het kader dat door VWS is opgesteld).


Via het KNGF hebben wij de afgelopen dagen vernomen dat de berichtgeving van het Ministerie van VWS op 23 maart jl. ONJUIST was. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) was ook zeer verrast door de uitspraak van de Minister van VWS en heeft aangegeven dat deze maatregel leidt tot overbelasting van de huisartsen. Zij doen een beroep op fysiotherapeuten om op basis van hun eigen professionaliteit de juiste keuzes te maken. Tevens heeft het KNGF een vernieuwd stappenplan ontwikkeld dat wij gebruiken om te kunnen beoordelen hoe te handelen bij bestaande en nieuwe patiënten tijdens deze Coronacrisis. Dit stappenplan is uiteraard onderhevig aan veranderingen als de maatregelen veranderen of er nieuwe bij komen. Om een behandeltraject aan te kunnen gaan mag er géén sprake zijn van hoesten, niezen, koorts of andere verkoudheidsklachten en er moet duidelijk wel sprake zijn van noodzaak. Dus bent u bijvoorbeeld door uw rug, knie of enkel gegaan en is dit beperkend in uw dagelijks functioneren, dan kunt u contact met ons opnemen. In samenspraak met u kunnen wij snel en eenvoudig de verschillende stappen doorlopen en bepalen welke behandeling voor u passend is. Voor onze patiënten die op dit moment al bij ons in behandeling zijn geldt overigens eenzelfde bepaling en secure afstemming om het behandeltraject wel of niet te continueren en zo ja, op welke wijze.


Daarnaast heb ik vandaag persoonlijk contact gehad met onze lokale zorgverzekeraar (Zorg & Zekerheid). Zij hebben gisteren met Zorgverzekeraar Nederland (ZN) afspraken gemaakt. Hun huidige opvatting is de volgende: "De beschikbaarheid en continuïteit van de zorg door alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten, moeten op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden".  Daarnaast gaf Zorg & Zekerheid aan (mede namens ZN) het toe te juichen dat wij onze werkzaamheden net zo zorgvuldig zouden blijven continueren zoals wij dat tot heden hadden gedaan.


Als praktijk hebben wij voor al onze patiënten een zo veilig mogelijke omgeving gecreëerd door alle benodigde / verplichte beschermingsmiddelen in huis te hebben en te gebruiken. Alles wat door de patiënt of door ons wordt aangeraakt wordt vóór en na elke patiënt gedesinfecteerd of schoon gemaakt. Daarbij komt dat het sportcentrum Health Club Pro Life ons in staat heeft gesteld om onze fysiotherapiepraktijk te kunnen continueren door hun receptie speciaal voor ons te bemannen, ondanks dat zij voorlopig op last van de Overheid minimaal tot 6 april gesloten zijn.


Voor alle laatst geüpdate informatie verwijzen wij naar onze website www.fysiorubenvdmeer.nl die in deze periode dagelijks wordt bijgehouden. Mocht u vragen hebben of de informatie niet kunnen terugvinden op onze website, neemt u gerust contact met ons op per telefoon of email.


Met vriendelijke groeten,

Ruben van der Meer, Maarten Zoll en Bjorn van Reijn